Firma EKO WTÓR Sp. z o.o. S.K.A.
 

Oferujemy usługi w zakresie:
  • skupu surowców wtórnych (makulatura kartonowa i gazetowa),
  • zbierania i transportu odpadów (butelki PET, folia LDPE i HDPE,
    tworzywa PP i inne),
  • odbioru zużytej elektroniki,
  • odbioru zużytego sprzętu komputerowego,
  • niszczenia dokumentów,
  • recyklingu styropianu EPS.
Długoletnie i sprawne funkcjonowanie Naszej firmy to dowód, że jesteśmy partnerem wiarygodnym i zawsze w pełni wywiązujemy się z zobowiązań wobec Naszych kontrahentów. Od maja 2011r. nieprzerwalnie posiadamy certyfikat „Rzetelna Firma”.

ZLEĆ NAM SWÓJ OBOWIĄZEK RECYKLINGOWY!!!